Ebba Busch Thor och gästen i vårt hem

Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa

(Bibeln, Andra Moseboken, 20:16)

Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra…

(Bibeln, Paulus brev till Efesierna, 4:25)

 

Du skriver ihop en debattartikel. Där angrips en annan person för en åsikt den inte har och heller inte uttalat. Du målar på ett mycket vinklat sätt upp en problembild. Därefter angriper du en fiende som inte finns. Så går det att få ihop en (på ytan) snygg och sammanhängande debattartikel som säkert lurar en del. Men sanningsenlig är den inte. Att den skrivs av ledaren för ett parti som kallar sig kristet förvånar inte längre. Hon har nu ganska länge fiskat i de grumliga vatten som förenar hennes parti med ett annat parti med liknande namn.

Jag tänker alltså på en artikel av Ebba Busch Thor i Aftonbladet häromdagen där hon driver tesen att ”det visst finns svenska traditioner”. Hon påstår att Ingrid Lomfors, docent i historia och överintendent Forum för levande historia skulle ha påstått motsatsen. Det är alltså inte sant. Däremot har Lomfors påpekat att ”all kultur är dynamisk” och växer fram ”i mötet mellan gammalt och nytt”, vilket ju är en annan sak, för den som tänker efter. Men kd-ledaren påstår att det finns något som hon kallar ”en akademisk myndighetsvänster som blåser till strid mot svenska traditioner och begrepp”. KD-ledarens egen stridsstil påminner här mer om en Don Quijote i kamp mot väderkvarnar. Men som Lomfors påpekar så sällar sig här Busch-Thor till nättrollen som tyvärr är betydligt mäktigare än Don Quijote.

Busch-Thor tar sin utgångspunkt i uttrycket ”vill ni gå husesyn?” som sägs till gäster och kanske är vanligare i Sverige än i andra länder. Hon skriver:

När vi bjuder en gäst att se hur vi bor berättar vi samtidigt något om oss själva. Möbler och prydnadssaker visar vilken smak vi har, fotografierna berättar vad vi tycker är viktigt i livet.

Vi uttrycker samtidigt en önskan att gästen ska känna sig välkommen och bekväm på den plats där de närmaste timmarna ska tillbringas.

Med denna tradition som bakgrund är det väldigt märkligt att vår syn på integration länge har byggt på husesynens raka motsats.

Låter ju trevligt och övertygande. Men bilden haltar en del, inte bara för att beskrivningen av  traditionsförnekande är felaktig. KD-ledaren tillhör ju – även om hon i vissa stycken inte följer Bibeln – dem som tycker att kristendomens historiska förtryck och dominans ska bevaras. Så vill hon och hennes parti till exempel att även de som inte är religiösa eller tror på kristendomen ändå ska underordnas den i samband med skolavslutningar. Tanken att traditioner (som visst finns) ska vara frivilliga och inte tvångsmässiga ingår inte i deras uppfattning om demokrati.

Men bilden om det här hemmet haltar också på ett annat vis. Gästerna ska inte flytta in. De är på besök och ska sedan gå hem till sig. Om gästerna skulle flytta in (vilket ju är jämförelsen med dem som invandrar) så skulle vi förutom att visa vårt hem och våra familjevanor också behöva ta del av deras vanor och uppfattningar om innehållet i ett hem. Vi skulle behöva lära av varandra och förändras ömsesidigt. Nya vanor skulle uppstå.

Det är det som kallas integration till skillnad från assimilation. Jag skrev om skillnaden mellan dessa begrepp då Kristersson blev ny ledare för moderaterna. Att allt fler ledande politiker inte längre kan skilja på begreppen och tillsammans med ytterhögern i praktiken bara talar om assimilation är en del av den nuvarande högervridningen.

KD-ledaren, logiken och rasismen

Både moderaterna och KD försöker, som det verkar, på olika sätt, kratta manegen för att efter nästa val kunna regera med stöd av SD. De försöker samtidigt också vinna tillbaka de väljare som sökt sig till SD.

Men idag uppstod en liten spricka mellan de två allianspartierna. Moderatledaren sa häromdagen att SD är ett rasistiskt parti eftersom de skyller alla problem på människor som invandrat. Idag kommenterade KD-ledaren detta. Så här lät det på Rapport 1 september:

Ser man strikt till deras program så tycker jag inte att man kan göra det påståendet” – att de är rasister, min anmärkning. Hur förklarade hon då detta? Jo så här:

Det finns ju delar av deras program som bland annat handlar om skattesänkningar eller att arbete ska löna sig och det är inte i sig, det är ju verkligen inte rasism…”

Låt oss fundera över logiken i detta med hjälp av ett övertydligt exempel.

Det tyska nazistpartiet (NSDAP) hade under hela sin existens ett 25-punktsprogram.Skärmklipp Punkt 4 i detta program sa att ”Medborgare kan endast den bli, som är en del av folket. Del av folket kan bara den vara, som är av tyskt blod, utan hänsyn till religion. Ingen jude kan vara del av folket.” Och punkt 8 sa att ”Varje vidare invandring av icketyskar ska förhindras. Vi kräver att samtliga icketyskar som sedan 2 augusti 1914 invandrat till Tyskland omgående ska tvingas lämna riket.” Dessa punkter måste man definitivt kunna beteckna som rasistiska.

Men i programmet fanns också andra punkter som punkt 15 som krävde en ”storskalig utbyggnad av åldringsvården” eller punkt 21 som talade om åtgärder för att höja folkhälsan och förhindra barnarbete. Dessa punkter är ju inte i sig, ”i strikt mening” rasistiska. Skulle man då med KD-ledarens logik inte kunna kalla de tyska nazisternas program för ett rasistiskt program? Det är naturligtvis helt befängt.

Men även SD:s program innehåller rasism. Det är inte lika tydligt som i nazisternas program även om det finns klara likheter i de punkter från NSDAP:s program som jag nämnde ovan. Men i talet om ”nedärvd essens hos varje människa” i principprogrammet finns detta. Likaså i synen på nationen där man ”skiljer på medborgarskap i den svenska staten och tillhörighet till den svenska nationen”. Assimilerad till denna nation kan man bara bli om man ”talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.”

Sen är det ju också så att vi inte bara kan bedöma partier efter deras program utan efter en helhet av handlingar. Partier av den typ som det tyska nazistpartiet var eller den typ som det svenska SD är har också en stor förmåga att dölja och maskera de underliggande avsikterna tills det är dags att ta över. SD:s partisekreterare Richard Jomshof uttryckte denna förmåga mycket bra i ett facebookinlägg:

Eftersom Sverige inte är Ungern, eftersom vi inte sitter i regeringsställning (än) och eftersom media i Sverige inte fungerar som i Ungern, är vi tvungna att anpassa oss till den verklighet som råder här. Det innebär inte minst att vi måste anpassa vår retorik efter det rådande läget”.

Den som studerar utvecklingen i Ungern kan se vad vi skulle få uppleva ifall SD fick chansen.

Handlar KD-ledarens logiska piruetter om något mer än valtaktik? Eller är det kanske också så att det är problem att kalla ett parti som man ligger ganska nära för rasistiskt? För vad är man själv då?

Intressant?

Läs andra bloggar om kristdemokraterna

Läs också ”Kristdemokraterna som vägröjare

Kris i äldreomsorgen och tröttsamt politikersnack.

Häromkvällen kunde man på Aktuellt (torsdag 28/1) se en av dessa ovärdiga nyhetsinslag med debatter mellan politiker. Debatter där man inte får reda på grundläggande fakta. Debatten fördes mellan äldreminister Åsa Regnér och Ebba Busch Thor från Kristdemokraterna. Ämnet var den alarmerande situationen när det gäller boende för äldre människor i Sverige idag.

Fakta är att möjligheten för äldre människor att komma in på ett äldreboende är sämre än det varit på mycket länge. Se diagram:

äldreomsorg

Av detta diagram som visar utvecklingen fram till 2005, framgår det också att detta inte är ett helt nytt och plötsligt problem. Det är en utveckling som pågått länge under både borgerliga och s-regeringar. Sanningen är därför att bägge de politiker och deras partier som uppträdde i debatten har ett mycket stort ansvar för den rådande situationen.

Enligt SCB ökade antalet personer i ålderdomshem, sjukhem, servicehus och andra särskilda boendeformer för äldre i stort sett fram till 1990-talet. Men från år 2000 syns en tydlig nedgång. Kommunernas bruttokostnader per invånare som var 80 år och äldre var 15 procent lägre år 2000 jämfört med 1990 samtidigt som kostnaderna koncentrerades till personer med stora behov av omsorg. År 2001 bodde över 118 000 personer på äldreboende, år 2006 hade det minskat till drygt 90 000.

När de borgerliga bildade regering 2006 blev kristdemokraten Maria Larsson äldreminister. De kritiserade socialdemokraterna för den avveckling som skett och lovade ändring genom en äldreboendegaranti. Men istället har ytterligare 9 619 platser försvunnit sedan 2006 enligt en undersökning som gjorts av DN.

En stor dos av självkritik från både s och kd vore mot bakgrund av ovanstående det minsta man skulle kunna begära. Men av det får vi inte höra annat än sådant som att de inte ”nådde ända till mål….” (Busch-Thor).

Som vanligt är också Busch-Thor den värsta demagogen. Vi får höra om hur hon ”suttit och hållit äldre i handen” att det är ”en helt oacceptabel situation, självklart” och liknande som ju inte tillför något i sakfrågan.

I sakfrågan talar Regnér om att de som ett resultat av budgetförhandlingar med Vänsterpartiet lägger 2 miljarder på att förbättra bemanningen under 2016. Busch-Thor kontrar direkt med att de ”lägger dubbelt så mycket i år från kristdemokraterna”. Här skulle det ha varit bra med en reporter som sakligt gått igenom de olika budgetförslagen då Regnér säger att detta inte stämmer. Men här lämnas vi åt ödet som TV-tittare.

Att regeringen lägger 2 miljarder på utökad bemanning går lätt att hitta. Lite knepigare blir det med KD och Busch-Thor. Om man i Kristdemokraternas budgetförslag tittar under det som kallas ”seniorpolitiska förslag” så kan man se att de sammanlagt avsätter lite drygt 3 miljarder. Men inom detta område är den största posten 1,87 miljarder i skattesänkningar för pensionärer. Och när det gäller det som diskuterades, nämligen äldreboendet, så avsätter de 300 miljoner (0,3 miljarder) till det som de kallar äldreboendegaranti. Hur Busch-Thor får detta till att bli dubbelt så mycket som 2 miljarder är svårt att förstå.

Mer undersökande journalistik och mindre meningslösa ”debatter” i Public Service!

Intressant?

Läs andra bloggar om äldreomsorgen, KD

<span>%d</span> bloggare gillar detta: