Mer unken höger: DN:s ledarredaktion

Häromdagen skrev jag om hur konsekventa liberaler kan förenas med socialister på europeisk nivå i motståndet mot reaktionära motståndare till bland annat kvinnors rättigheter. Här i Sverige blev sprickorna inom borgerligheten (i detta fall Folkpartiet) tydliga då Birgitta Ohlsson underordnar sig moderaterna och röstar för dinosaurien Tonio Borg.

I lördags skrev tre företrädare för Kristdemokratiska kvinnoförbundet, Centerkvinnorna och Liberala kvinnor en debattartikel i DN som uppmanade regeringen att följa Norges exempel och kriminalisera svenska medborgares sexköp – även utomlands. En mycket rimlig och i förhållande till övrig lagstiftning konsekvent linje kan man tycka. Men förslaget möttes av motreaktion på ledarplats i DN. Då blottades en mängd unkna attityder och ståndpunkter från DN:s ledarredaktion. Samtidigt blottades en ytterligare spricka inom det borgerliga lägret när det gäller försvaret av kvinnors rättigheter och värdighet och en möjlighet till samverkan över den s.k. blockgränsen i en viktig fråga.

Bland de  unkna ståndpunkter som kommer fram hör den urskuldande synen på sexköp:

Det är inget grovt våldsbrott, det är ett bötesbrott som för femton år sedan inte ens var ett brott.

Ännu värre är att man faktiskt tycks se svenska mäns sexköp utomlands som en sorts bistånd:

…om man ska se det krasst, är det bättre att se sina barn svälta ihjäl än att prostituera sig?

Vad som blir ett val för den som inte har något val är ju inte på något vis ett argument till försvar för den som i överläge utnyttjar  och drar nytta av den som är utan valmöjlighet!

Det finns mer att säga om denna ledare. Det har också sagts i ett flertal mycket bra blogginlägg av bl.a. Lena Sommestad, Maria Robsahm (Feministiskt Perspektiv) och andra:

Bloggat: Lena Sommestad, Feministiskt Perspektiv1, Feministiskt Perspektiv2, Calleism, Skulden är min, Intersektionell Solidaritet

Intressant?

Liberaler och socialister tillsammans mot den kristna högern – men i regeringen viker man ner sig.

Den 21 november röstade EU-parlamentet för Maltas Tonio Borg som ny EU-kommissionär för hälsofrågor med den skrämmande övervikten 386 mot 281 med 28 nedlagda. Skrämmande med tanke på hans djupt reaktionära inställning när det gäller kvinnors rättigheter, homosexuellas rättigheter och sexuella rättigheter. En som utmärkte sig genom ett modigt och i dessa sammanhang både ovanligt och uppiggande känslosamt motstånd mot Tonio Borg var folkpartiets (Uppsala) EU-parlamentariker Cecilia Wikström. Hon kallade saker vid sina rätta namn och benämnde Borg som den dinosaurie han faktiskt är inom politiken.  

När hon intervjuades om omröstningen i EU-parlamentet sa hon bland annat:

Det är dom konservativa och dom ultrakonservativa, dom reaktionära och europaskeptikerna som har stöttat honom. Vi som är liberaler, socialister, demokrater, dom gröna och den förenade vänstern har sagt entydigt nej. Så han ska ju veta att dom rumsrena partierna, majoriteten av dom stöttar honom inte.

Detta kan ju vara värt att lägga på minnet. Det är ju inte alltid man hör liberaler räkna vänstern till ”de rumsrena”. Men i dessa frågor kan uppenbarligen konsekventa liberaler och socialister mötas i samma rum, nog så viktigt i en tid då diverse reaktionärer bland annat med hjälp av religionen försöker rulla tillbaka mänskliga erövringar. Till det reaktionära gänget hör däremot uppenbarligen moderaten Gunnar Hökmark som i samma TV-inslag säger:

Jag tycker att det är bra att Malta har fått sin kommissionär. Och sen tycker jag också att det är bra att vi klargjort att vi vare sig här lika lite som i Sverige har någon diskriminering av personer som ska ha ledande befattningar när det gäller religiös tro eller personlig övertygelse. Alla ska få företräda unionen.

Hökmarks ömmande för dessa mörkermän känns inte ärlig. Tror han att en ledande persons åsikter inte har någon betydelse för hans maktutövning (för makt har en kommissionär)? Och vad tycker han själv? Är det inte värre att få in folk som är för diskriminering av kvinnor och homosexuella än att värna förtryckarnas rätt?

De svenska högerkristna i KD känner sig nöjda med Hökmark och Tonio Borg.  Kristdemokraten Annelie Enochsson klappar föga förvånande händerna på sin blogg för Hökmarks principlösa försök att undvika debatten i sakfrågorna.

Men EU-parlamentet är ju bara rådgivande. Det avgörande beslutet om kommissionärer fattas av ministerrådet. Och där säger den svenska regeringen att den inte kommer rösta mot Tonio Borg. Den moderata piskan tycks vina här som många andra gånger. Och folkpartiets Birgitta Ohlsson får berättigad kritik av Marita Ulvskog, Lena Sommestad m.fl i en debattartikel på Newsmill. Man får hoppas att debatten förs inom folkpartiet.

Media: SvD1, SvD2, DN, AB, Arbetet

Bloggat: Newsmill, Alliansfritt Sverige

Intressant?

Uppsala

%d bloggare gillar detta: