Kvinnor för kärnkraft?

Mycket har hänt med synen på kön under de senaste decennierna. Jag tror att man generellt kan säga att vi gått mot en friare, mindre stelbent och för den enskilda individen mindre förtryckande syn. Naturligtvis är utveckling varken rak eller entydig och det finns många motkrafter.
Både skolan och förskolan ska numera enligt sina läroplaner motverka stereotypa könsroller.
Men ibland kommer det pustar från ett nattståndet tänk som framstår både som förvånande och löjliga. I veckan kunde vi läsa om aktiebolaget Svensk Kärnsbränslehantering (SKB), ett företag som bland annat sysslar med att ta hand om kärnavfall och kärnbränsle på olika ställen i Sverige. SKB i Östhammar hade kommit fram till att det är fler kvinnor än män som är kritiska till kärnkraften. Vad gör man då? Riktar sig med speciell information i sakfrågan till just kvinnor? Nej, man ordnar en modevisning i gamla stadshuset i Östhammar. Kommunikationschefen Ann-Kristin From sa i UNT:
– Vi vill nå kvinnor som ofta är mer kritiska till oss och kärnkraft.
Ja, då tyckte man alltså att modevisning var ett sätt att nå dem. Att säga att kopplingen kärnbränsleavfall och modekläder känns långsökt är en kraftig underdrift. Att det socialdemokratiska Kommunalrådet Margareta Widén Berggren (S) deltog som konferencier utan några som helst kritiska synpunkter förvånar mig också.
Att motverka stereotypa uppfattningar är ju inte mindre viktigt bara för att de motsvaras av verkligheten. Evenemanget drog 200 personer varav majoriteten var kvinnor. Men kan inte SKB och kommunalrådet Widén-Berggren se det nedvärderande i greppet?
För övrigt gläder det mig att så många kvinnor är kritiska till kärnkraften. Men jag skulle inte förorda en bilmässa för att ändra synen bland männen.

Uppsala
Intressant?

%d bloggare gillar detta: