Ett bröllop bland många andra…

I Sverige gifter sig mellan 45 och 50 tusen par varje år. De flesta gör det på sommaren. De flesta får uppmärksamhet av sina närmaste vänner och släktingar. En del mer. En del mindre.

Av dessa par är det ett par vars bröllop uppmärksammats något alldeles otroligt. Det uppmärksammades inte bara av en skvallerpress som brukar ägna sig åt att ”berätta” om olika så kallade kändisars privatliv. Det betraktades också som en stor händelse såväl i seriösa morgontidningar som i Public service-TV.

Den ena som gifte sig var en finansman och playboy med dubbelt medborgarskap i USA och Storbritannien. Den andra var en ung svensk kvinna som tycks ha utvandrat till USA, har en förmögenhet på drygt 26 miljoner och tillhör en familj som får mer än 125 miljoner kronor av de svenska skattebetalarna varje år.

De flesta som gifter sig lägger en del pengar på det.  34 procent av de som gifter sig borgerligt lägger mellan 1000 – 10.000 på sitt bröllop. Men en mycket stor grupp – både av dem som gifter sig kyrkligt och borgerligt – lägger också enligt Swedbank upp till 50.000 kronor på det.

Men när vi talar om just detta par och deras extremt uppmärksammade bröllop ligger kostnaderna på helt andra nivåer. Bara brudens klänning kostade en halv miljon.

Nu har det varit diskussion om att ett så dyrt bröllop för några så välbärgade personer borde betalas av dem själva. Att man ens för en sådan diskussion kan verka konstigt. Men tydligen tycker en del att det är helt naturligt att alla andra (skattebetalarna) ska bekosta deras bröllop.

Nu har jag läst att brudens far säger att han ska stå för kostnaderna. En del tycker att detta var ett framsteg. Det kanske det var. Men med tanke på att brudens far redan får miljontals kronor av alla oss andra varje år och äger förmögenheter som är ett resultat av att man på ett orättfärdigt sätt kunde tillägna sig dem från det vanliga folket under tidigare historiska perioder, så är jag inte så imponerad av hans generositet.

P.S: Jag såg efter att dessa rader skrivits att bruden ifråga inte gillade att även deras smekmånad uppmärksammades. Hon ansåg att denna uppmärksamhet ”förstörde deras privatliv”. Jag kan faktiskt hålla med henne. Men varför inte utsträcka denna rätt till privatliv även till bröllopet?

Media: AB, LT, DN1, DN2,

Intressant? 

Läs andra bloggar om monarkin

Var med och bygg upp Folkkampanjen för Gemensam Välfärd i Uppsala.

Jag fick denna inbjudan som jag sprider vidare:

 

”Den 23 maj lanserades Folkkampanjen för Gemensam Välfärd vid ett stort möte i Stockholm. Tanken är helt enkelt att samla alla fackföreningar, andra organisationer och privatpersoner som vill vara med och jobba för:

 

Nej till vinst i välfärden! 

Stoppa nedskärningarna!

Försvara och utveckla den gemensamma välfärden!

 

Den 21 september, med ett knappt år kvar till valet, kommer demonstrationer att anordnas runt om i landet. Och självklart ska vi ha en demonstration här i Uppsala, självklart ska även vi vara en del av den framväxande Folkkampanjen för Gemensam Välfärd.

Därför bjuder vi nu till en första träff I Uppsala. Hur ska vi, till att börja med, se till att den 21 september blir en mäktig manifestation här i stan?”

Tid och plats:

Torsdagen den 13 juni kl. 18.00

ABF, Bredgränd 14

För mer information och frågor, kontakta:

Joakim Medin 0735-56 55 18 medin.joakim@gmail.com

Rikard Brennius 0702-78 34 72 rikardbrennius@gmail.com

Eller se hemsidan: www.valfardskampanjen.se

 

Det här uppropet publicerades den 1 maj 2013 i Aftonbladet och Kommunalarbetaren:

SOM-institutets undersökning nyligen visar återigen att en överväldigande majoritet av det svenska folket – till och med en klar majoritet av moderaternas väljare – vill se ett stopp för alla vinstutdelningar i skola, vård och omsorg. Med tanke på att inte ens den socialdemokratiska partikongressen lyckats ta ett klart och tydligt beslut i linje med detta är det inför årets 1 maj uppenbart att en massiv folklig opinionsbildning måste skapas för att öka trycket på samtliga politiska partier inför nästa års val. Vi börjar därför redan nu på 1 maj förberedelserna för en landsomfattande aktionsdag den 21 september.

Under mer än 20 års tid har den behovsstyrda, generella välfärdspolitiken gradvis nedmonter­ats och ersatts av en vinstdriven, marknadsstyrd ”välfärd”. Under paroller som ”valfrihet” och ”försvara välfärdens kärna” plundras våra gemensamma tillgångar. Skattesänkningar som först och främst gynnat de rikas och välbeställdas privata konsumtion underminerar den solidaris­ka och demokratiskt styrda välfärden.

Resultaten är uppenbara. Från att ha varit världsledande i uppbygget av en generell och relativt jämlik välfärd, har Sverige blivit världsledande i privatiseringar, avregleringar och en skenande ojämlikhet. Samhället slits alltmer isär av växande klass- och inkomstklyftor.

Det får vara nog nu, av nedskärningar, privatiseringar och vinstdrift av vård, skola och omsorg! Vår gemensamma välfärd ska rustas upp och styras demokratiskt för människors behov och inte för vinstdrivna bolag.

Rätten till en demokratisk och jämlik välfärd för alla – den ståndpunkten omfattas av en stor folkmajoritet. Därför samlas vi över hela Sverige till en landsomfattande manifestationsdag för välfärden den 21 september, knappt ett år före valet. Personal och brukare inom vården och omsorgen, lärare och elever från skolans värld, engagerade och allmänhet manifesterar genom demonstrationer, möten, gatuteatrar, konserter, utställningar och aktioner på sina orter i en gemensam folkkampanj för en god och jämlik välfärd.

Manifestationsdagen byggs nu upp genom kontakter mellan personal- och brukargrup­per, fackföreningar, folkrörelser och nätverk över hela landet. Lokala initiativ förbereds och samordnas, liksom en stor manifestation i Stockholm.

Undertecknade uppmanar härmed alla, organisationer och enskilda, att delta i skapandet av en bred och landsomfattande folkkampanj för välfärden med ett klart budskap till politikerna ett år före valet.

 

 

Hela texten med alla som har skrivit under finns på

www.valfardskampanjen.se/om-kampanjen

 

Uppsala

Intressant?

Läs andra bloggar om välfärden

 

%d bloggare gillar detta: