Att äga själva livet.

Enligt nationalencyklopedin är kapitalism ettekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna”. Anhängarna till detta system brukar säga att det inte finns något bättre alternativ som samhällssystem. Men även många anhängare till detta system brukar anse att inte allt kan ägas och att inte allt kan regleras på en marknad.

Detta innebär att det oftast inte finns någon helt ren kapitalism, tack och lov, eftersom de omgivande samhällena i olika grad organiserat sig för att begränsa vissa delar av kapitalismen och dess uttryck. Jag syftar då på olika icke-kapitalistiska välfärdsmodeller (som bygger på att vissa mänskliga behov måste mötas oavsett plånboksstorlek) som drivits fram av arbetarrörelsen, fackföreningar, konsumentföreningar, miljöorganisationer, politiska partier. Och som därmed bidragit till att lindra vissa sidor av kapitalismen.

(Ren) kapitalism utan inskränkningar...

(Ren) kapitalism utan inskränkningar…

Men framgången för dessa olika motkrafter är en kort historia. Utvecklingen har under några decennier och i stora delar av världen inneburit att sådana inskränkningar av kapitalismens avigsidor trängts tillbaka. Marknadsmekanismerna har stärkts. Välfärden har monterats ner. Fackföreningarna och de anställdas rättigheter har trängts tillbaka. Kapitalismen har blivit ”renare” och mer rå.

Ett skrämmande uttryck för denna utveckling kunde man häromdagen läsa i Dagens Industri. Peter Brabeck-Lethmate, ordförande för ett av världens största livsmedelsföretag, schweiziska Nestlé menar där att världens vattenresurser borde privatiseras.

Inför en sådan uppfattning från en så mäktig man, som dessutom härskar över våra livsmedel, känns det nästan meningslöst att ens försöka argumentera. När kommer förslag om att privatisera syret i luften eller solljuset? I mitt huvud kommer inte några citat av Marx utan däremot en känd gammal text av indianhövdingen Seattle som när kolonisatörerna ville köpa ursprungsbefolkningens mark bland annat sa:

”Hur kan någon köpa eller sälja skyn över oss, jordens värme? Något sådant verkar främmande för oss. Om vi inte äger den friska luften och vattnets glans, hur kan man då köpa det?
Varje del av denna jord är helig mark för mitt folk.”

Intressant?

På vissa utgifter sparas det inte….

I början av nästa år tvingas 150 anställda vid Cloettas godisfabrik i Gävle att lämna sina jobb. Det har varit flera bloggar här om detta och den föredömliga kamp som fackklubben vid fabriken fört:  Cloetta lägger ned…, 

Läkerolarbetarna demonstrerade,   Idag avgörs ödet för…,      Värdet på en direktör…

När de som har (den ekonomiska) makten beskriver den här typen av nedläggningar och flyttar till låglöneländer så beskrivs det alltid som en tvingande lagbundenhet, utgifterna måste minskas. Av Cloettaföretagets omsättning på 5 miljarder kronor redovisade man ett minus på 73 miljoner kronor. Men det finns nästan alltid vissa kostnader som sticker ut och som inte ifrågasätts: kostnaderna för dem som fattar besluten.  Den som fattar beslutet i detta fall är Cloettas vd, Bengt Baron. Han har en fast lön på 4,7 miljoner och som bonus för att han lägger ner fabriken får han ytterligare 7,3 miljoner kronor, den högsta bonus som någonsin delats ut till någon vd i Cloetta. På vissa utgifter sparas det inte….

Media: Arbetarbladet

Intressant?

%d bloggare gillar detta: